Vælg skole

Hjem Om skolen Værdigrundlag

Værdigrundlag

Bogø Kostskole er en privat grundskole, hvor faglighed opnås gennem en tidssvarende undervisning, i en hverdag hvor trivsel og oplevelser vægtes højt.

Bogø Kostskole arbejder ud fra et bredt kulturelt, humanistisk menneskesyn og er uafhængig af ideologiske organisationer eller private økonomiske interesser.

Ordentlighed, nysgerrighed og engagement

Bogø Kostskole er et alternativt skoletilbud. Med baggrund i sin særlige status som fri, selvstændig skole formulerer skolen selv sin pædagogiske linje. Skolen forventer, at forældrene respekterer skolens holdninger.

Den selvejende institution har som værdigrundlag et solidt, alment fundament af basale færdigheder og kundskaber som udgangspunkt for virkelyst, fordybelse, kreativitet og oplevelser.

I det daglige samarbejde mellem eleverne og skolens medarbejdere lægges der vægt på gensidig tillid og respekt, medansvar og engagement, humor og varme. Eleverne gives en menneskelig og faglig ballast, der sætter dem i stand til at klare deres pligter og bruge deres rettigheder i et demokratisk samfund.

Skolen lægger vægt på, at eleverne på alle klassetrin får et solidt, alment grundlag af basale færdigheder og kundskaber som udgangspunkt for virkelyst, fordybelse, kreativitet og oplevelser.

Gennem trygge, konsekvente forhold samt personlig og faglig udfordring i undervisning, fritid og dagligdag er det målet, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, så de opnår tillid til egne muligheder og får en baggrund for at tage stilling og handle. Selvstændighed og ansvarsbevidsthed, tolerance, samarbejdsevne, nysgerrighed og åbenhed er således personlige kvaliteter, der søges udviklet.

Skolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for den europæiske kultur og andre kulturer og for menneskets samspil med naturen.

Skolen stiller krav om, at eleverne yder en faglig og social indsats, og at de i og uden for skoletiden opfører sig i overensstemmelse med skolens normer og samfundets almindelige regler.

Skolen lægger vægt på et godt samarbejde med forældrene om det enkelte barn.

Skolens vision og værdier kan læses her

Vedtægterne kan hentes her