Vælg skole

Socialpædagog eller lærer til elev-huse

Vi udvider en smule i vores bo-enheder, og derfor søger vi en socialpædagog eller lærer til vores elev-huse for unge ml. 12 og 18 år. Kosteleverne kan bo på skolen 365 dage om året
grundet forskellige personlige og/eller hjemlige udfordringer.
– Stillingen indeholder ikke undervisning, selvom skolen har flere kvalificerede og certificerede undervisningstilbud.
Opgavevaretagelsen indeholder pædagogiske vagter i husene; ca. fire vagter om ugen på eftermiddage og aftener. Nogle vagter vil være på weekenddage og i skoleferier – i stedet
har man fri på hverdage og ferie i andre uger.
I husene arbejdes med trivsel og hjemlige strukturer efter skoledagen – fx aftensmad, lektier, værelsesrengøring, hjemlig hygge, fritidsaktiviteter og bo-træning mv.
Derudover tilbydes varierende oplevelser og ture ud af huset med de unge mennesker.
Stillingen er på 90% ansættelse (med mulighed for fuldtid på sigt).
Vi anbefaler et besøg på hjemmesiden www.bogoe-kostskole.dk for at se skolens vifte af udbud, orientere sig om vores skoleform, værdisæt mv.

Vi tilbyder

 • En kostskole i udviklingsånd med et bredt unikt tilbud; Privatskole og hjem.
 • En aktiv og engageret medarbejderstab præget af humor og varme.
 • Et godt arbejdsmiljø i moderne arbejdsfaciliteter.
 • Fleksible funktionsmuligheder i samme virksomhed.

Vi forventer

 • At du indgår initiativrigt, loyalt og givende i fagligt team-samarbejde
 • At du er erfaren i at notere pædagogisk dokumentation
 • At du trives med fleksible arbejdstider – som vanligt er organiserede og velkendte i god tid
 • At du er fagligt velfunderet, pædagogisk erfaren og har en inddragende indstilling samt en anerkendende tilgang til elever, forældre og kollegaer.

Ansøgningsfrist

Vi modtager din skriftlige ansøgning og CV senest den 15. oktober 2021 på skolens job-mail:
job@bkig.dk. Mrk.: Medarbejder til husene.
Samtaler afholdes onsdag den 27. oktober 2021 i tidsrummet kl. 13.00 – 19.00. Ansættelse
efter overenskomst mellem finansministeriet og lærernes centralorganisation. For yderligere
information kontaktes souschef Peter Frandsen på 2072 7651 eller forstander Tinella Svarrer
på tlf. 2113 0613

________________________________

Pædagogisk leder til elevhuse

Vi søger en pædagogisk leder til makkerledelsen af vores elev-huse for unge ml. 12 og 18 år. Eleverne kan bo på kostskolen alle dage hele året grundet forskellige personlige og/eller hjemlige udfordringer. Stillingen er med 100% ansættelse.

Funktionen kan betegnes som en kombinationsstilling, da man både har det pædagogiske ledelsesansvar og samtidig er en del af det pædagogiske team med ca. tre-fire vagter om ugen på eftermiddage og aftener. Lederen indgår i nogle weekendvagter og i nogle ansvarlige bagvagter – i stedet har man fri på hverdage.

Opgavevaretagelsen indeholder teamsamarbejde og supervision samt sparring med kollegaer i husene. Lederens opgave bliver at gå forrest og fortsætte vores positive udvikling inden for de givne rammer – herunder at følge op og sørge for at aftaler, procedurer og regler overholdes. Lederen skal optimere rammesætning og konsensus om de hjemlige strukturer efter skoledagen og skabe motiverende samarbejdsånd herom.

Vi anbefaler et besøg på hjemmesiden www.bogoe-kostskole.dk hvor man kan se skolens udbud, orientere sig om vores skoleform, værdisæt mv.

 

Vi tilbyder

 • En kostskole i udviklingsånd med et bredt unikt tilbud; Privatskole og hjem.
 • En aktiv, kompetent og engageret medarbejderstab præget af humor og varme.
 • Et godt arbejdsmiljø i flotte faciliteter.

 

Vi forventer

 • At du er visionær og veluddannet – gerne med ledelseserfaring. Som leder er du typen, der sætter handling bag dine ord.
 • At du er erfaren i forvaltning efter serviceloven og i samarbejde med socialtilsyn – hvorfor du også er erfaren udi dokumentationsarbejde, fx ICS-skrivelser.
 • At du er initiativrig og har en inddragende indstilling til opgaveløsninger samt en anerkendende tilgang til elever, forældre og kollegaer.
 • Du refererer til og sparrer med skolens øvre ledelsesteam; souschef, kostinspektør, viceforstander og forstander.

Ansøgningsfrist

Vi modtager din skriftlige ansøgning og CV senest den 15. oktober 2021 på skolens job-mail: job@bkig.dk. Mrk.: Leder til husene.

Samtaler afholdes onsdag den 27. oktober 2021 i tidsrummet kl. 13.00 – 19.00. Ansættelse efter overenskomst mellem finansministeriet og lærernes centralorganisation. For yderligere information kontaktes souschef Peter Frandsen på 2072 7651 eller forstander Tinella Svarrer på tlf. 2113 0613.