Vælg skole

Hjem Kostskole Spørgsmål & svar Hvordan er familien en del af opholdet?

Hvordan er familien en del af opholdet?

Bogø Kostskole lægger stor vægt på et tæt samarbejde mellem forældre og skole som grundlag for et godt forløb for kosteleverne på skolen.

Der er endvidere et tæt samarbejde mellem skolen og de sociale myndigheder, som har tilsynet med kosteleven.

Sådan deltager forældre i kostskolelivet

Forældrene deltager i visitationen af eleven til skolen, så de har indflydelse på elevens optagelse, og i 1-2 årlige kontaktmøder mellem elev, skole, afdeling, hjem og sagsbehandler, hvor der bliver fulgt op på elevens trivsel, faglige og sociale udvikling.

To gange om året holder Bogø Kostskole desuden en heldags forældredag, hvor forældrene har mulighed for at tale med elevens kontaktlærer og øvrige lærere.

Der er løbende kontakt mellem skolen og de kommunale myndigheder om elevens udvikling i forhold til det, som aftales til visitationen. To gange årligt modtager kommunen en statusrapport om eleven, som redegør for elevens faglige og sociale aspekter, og forældrene modtager kopi af denne.

Kontaktlæreren er i tæt dialog med forældrene om elevens trivsel.