Hjem Kostskole Skolegang Studievejledning

Studievejledning

Vi hjælper dig med overgangen fra skole til uddannelse. Det er nemlig vigtigt for os, at du føler dig tryg ved din videre udvikling efter skolen.

Du får vejledning omkring dine muligheder indenfor ungdomsuddannelser, praktik og virksomhedsbesøg, så du kan træffe gode valg for din fremtid.

Din vej til en ungdomsuddannelse

For at sikre afgangseleverne en optimal overgang fra skole til uddannelse har Bogø Kostskole et tæt samarbejde med UU Sjælland Syd i hele vejlednings-processen. Dette indebærer generel orientering om ungdomsuddannelser og uddannelsessystemet, obligatoriske og frivillige brobygningsforløb på ungdomsuddannelser, praktik, virksomhedsbesøg og ikke mindst individuelle samtaler. Skolen har en uddannelseskoordinator, som arbejder tæt sammen med UU-vejlederen.

Bogø Kostskole har det mål, at vores elever skal stå fagligt og menneskelig så stærkt, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Vores elever skal som mål leve op til kravene i Ungepakken.

Erhvervs- og uddannelsesvejledningen af skolens elever varetages af uddannelsesvejleder Flemming Mortensen fra UU Sjælland Syd.

Vejledningen foregår i samarbejde med skolens vejledningskoordinator Mette Jacobsen.