Hjem Kostskole Skolegang Certificeret specialundervisning

Certificeret specialundervisning

På Bogø Kostskole gør vi en ekstra indsats, hvis du har svært ved at følge med fagligt. Du får selvfølgelig lektiehjælp i hverdagen. Men vi tilpasser også den daglige undervisning, så vi bedre kan hjælpe dig, hvor du synes, det er svært. I de fleste klasser vil der være to-lærerordning.

Desuden er vi certificeret i specialundervisning. Det betyder, at vi har bevist, at vi er ekstra gode til at hjælpe børn og unge, som har svært ved at lære i det traditionelle klasseværelse.

Certificeret specialundervisning

Hvad betyder det, at Bogø Kostskole er certificeret i specialundervisning?

Det betyder, at Bogø Kostskole har bevist overfor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at vi er særligt gode til hjælpe børn og unge, som har svært ved at lære i det traditionelle klasseværelse.

Specialundervisning handler om, at du får individuel undervisning eller undervisning på små hold. Undervisningen er tilpasset, så der er særligt fokus på de fag, du har svært ved, og de udfordringer du oplever.

Sammen med dine lærere, sætter vi konkrete mål for undervisningen. Så kan du nemlig hele tiden mærke, hvordan du udvikler dig i løbet af året.

Specialundervisningen foregår i skoletiden, inden for den almindelige timeplan, og i samarbejde med dine faglærere og et særligt hold af special-/ testlærere og læsevejledere.

Kosmos – et ekstra tilbud til elever

Kosmos er Bogø Kostskoles ekstra specialpædagogiske tiltag, som startede i august 2016.

Kosmos er et ekstra tilbud – en ny form for specialundervisning. Her kigger vi på, hvordan du bedst lærer og udvikler dig. Her har vi bl.a. hjulpet unge, som er ordblinde.

Kosmos er for elever, der har store udfordringer i deres læring. Udfordringerne kan være af faglig, social og/ eller af emotionel karakter. Elever der kommer i Kosmos, har alle brug for individuelle specialpædagogiske tiltag – derfor er personalet i Kosmos uddannet til netop denne opgave.

Læs mere om Kosmos her.

Undervisning på Bogø Kostskole
Undervisning på Bogø Kostskole