Hjem Kostskole Skolegang

Skolegang

På Bogø Kostskole kommer du til at følge den almindelige skolegang sammen med elever, som ikke bor på skolen.

Når du kommer til skolen, starter du på et indslusningsforløb, så du kommer godt fra start.

Skolegang for kostelever

Bogø Kostskole er en privat grundskole med undervisning fra 0. klasse til og med 10. klasse. Hovedparten af øens børn bruger os som lokal skole, og mange på Møn og Sydsjælland har valgt skolen som alternativ til folkeskolen.

Kostelever starter typisk på skolen på 6. til 10. klassetrin og bliver integreret i klasserne.

Som kostelev tager du del i den almindelige undervisning, så du kan se, hvordan andre unge håndterer hverdagen i et almindeligt skolemiljø. Der er afsat ekstra læringspersonale til at støtte, hvis der er behov. Samtidig samarbejder din kontaktlære tæt med klasselæren for at sikre din faglige udvikling.

Bogø Kostskole følger Undervisningsministeriets læseplaner. Det betyder, at undervisningen stiller samme krav til dig, som der stilles til børn på samme klassetrin i folkeskolen. Du går desuden op til folkeskolens afgangsprøver, så du efter endt prøve kan gå videre på en ungdomsuddannelse.

Vi lægger stor vægt på at du tilegner dig grundlæggende færdigheder, som du kan bruge i større sammenhænge. Gennem undervisning i boglige færdigheder lærer du at arbejde tværfagligt og kreativt, f.eks. i forbindelse med løsning af projektopgaver.

Vi tager højde for dine forudsætning i undervisningen og stiler efter faglige og personlige mål, som giver dig de bedste muligheder i fremtiden.

I 8. klasse kommer alle elever på en udvekslingsrejse til en af den hollandske skole, som vi samarbejder med.

 

Ekskursioner i skolegangen

På Bogø Kostskole bliver der lagt vægt på ture ud af huset i form af fagrelevante ekskursioner og virksomhedsrettede besøg. Det gør vi både for at styrke den faglige viden og for at give alle på skolen positive og sjove oplevelser, der styrker det sociale samvær.

I natur-teknik kan der være et besøg hos en landmand, i historie studieture til København, i samfundsfag besøg på lokale virksomheder og uddannelsessteder. Og i idræt deltager Bogø Kostskole i forskellige sportsarrangementer, fx fodbold- og volleyballstævner på landsplan.

 

10. klasse

I 10. klasse ønsker vi at støtte din personlige udvikling, dine sociale kompetencer og ruste dig til et liv efter Bogø Kostskole. Derfor er der fokus på dansk, engelsk og matematik og skoleåret igennem er indlagt et botræningsforløb med fokus på de udfordringer unge står overfor, når de skal til at bo for sig selv. I løbet af skoleåret tager klassen på en studietur.

 

Sådan foregår en typisk skoledag

1. lektion starter kl. 7.45. Mellem hver lektion er der 10 minutters frikvarter, hvor du kan ånde ud. Spisepausen starter kl. 11.15 efter 4. lektion, og 5. lektion starter kl. 11.35. De fleste hverdage fortsætter skoledagen med 5. og 6. lektion til kl. 13.15. Og en enkelt dag om ugen bliver vi ved med to lektioner ekstra til kl. 15.15.

Skolegang på Bogø Kostskole
Undervisning på Bogø Kostskole
Musikundervisning på Bogø Kostskole
Undervisning Bogø Kostskole