Hjem Kostskole Skolegang

Skolegang

Alle nye elever bliver budt velkommen med et særligt intro-forløb. Det sikrer, at du får en god start!

Her snakker vi blandt andet om, hvordan vi kan gøre det sjovt for dig at gå i skole.

Sammen finder vi ud af, om du skal gå i Grundskolen, i Utopia eller i Kosmos. Alle steder får du gode venner og lærer mange spændende ting.

Grundskolen: Undervisning og aktiviteter

I Grundskole bliver du en del af en helt almindelig klasse. Her får du fag som historie, dansk, idræt og biologi. Der er ofte en ekstra voksen til stede, som hjælper dig, når noget er svært.

I timerne finder vi tit på sjove øvelser eller tager på ture. Det kan for eksempel være, vi besøger en bondemand eller tager på eventyr i København.

I 8. klasse tager alle elever på en studietur til udlandet.

Du afslutter Grundskolen med folkeskolens afgangseksamen. Det betyder, at du bagefter kan fortsætte på en ungdomsuddannelse.

 

Utopia: Bevægelse og læring

Utopia er for dig, der lærer bedst, når du bevæger dig. Vi bruger derfor meget tid på vores værksteder og ude i naturen.

Nogle dage arbejder vi i haven eller bygger ting ud af træ. Andre dage spiller vi fodbold, svømmer, bager brød eller laver god mad. Du må gerne komme med forslag til ting, du godt kunne tænke dig at lave.

I Utopia bliver du også undervist i dansk, matematik og engelsk.

Der er altid en voksen tæt ved din side, som hjælper dig.

Tovholder
Alle børn og unge i Utopia får en tovholder. En tovholder er en voksen, som følger dig meget tæt. Han eller hun sørger for, at du altid har det godt.

Hver uge snakker du og din tovholder om, hvordan det går.

I Utopia arbejder vi os frem mod folke-skolens prøver. Det betyder, at du kan afslutte dit kostskole-ophold på samme vilkår som alle andre unge.

 

Kosmos: En god blanding

I Kosmos bliver du en del af en almindelig klasse. Dit skole-skema bliver fyldt med fag som dansk, matematik, biologi og idræt. Du får ekstra hjælp af en voksen, så du bliver rigtig god til at læse, regne og skrive.

Nogle af eleverne i Kosmos vil også få timer i vores værksteder. Her laver vi for eksempel god mad eller bygger ting af træ.
Vi tager også på spændende ture ud af huset. Måske besøger vi en virksomhed eller cykler ud til stranden.

 

10. klasse

I 10. klasse ønsker vi at støtte din personlige udvikling, dine sociale kompetencer og ruste dig til et liv efter Bogø Kostskole. Derfor er der fokus på dansk, engelsk og matematik og skoleåret igennem er indlagt et botræningsforløb med fokus på de udfordringer unge står overfor, når de skal til at bo for sig selv. I løbet af skoleåret tager klassen på en studietur.

Skolegang på Bogø Kostskole
Undervisning på Bogø Kostskole
Musikundervisning på Bogø Kostskole
Undervisning Bogø Kostskole