Hjem Kostskole Sagsbehandler Tilsynsrapport

Tilsynsrapport

Bogø Kostskole er godkendt af Socialtilsyn Øst i Holbæk Kommune. Det er vi stolte af, og du kan læse hele vurderingen her.

Se den fulde rapport fra 2019 her.

Eller læs et uddrag herunder.

Uddrag fra den samlede vurdering

“Socialtilsynet vurderer, at Bogø Kostskole i meget høj grad understøtter de unge i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet, tilpasset den enkelte. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad samarbejder med eksterne aktører og i meget høj grad prioriterer inklusion med det omgivende samfund. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad dokumenterer og følger op på de unges mål i forhold til beskæftigelse / uddannelse / samværs- og aktivitetstilbud eller andet indhold i hverdagen.

Tilbuddet arbejder bevist med selvstændighed og relationer og et af redskaberne i dette arbejde er gennem udarbejdelse af målsætningsskemaer. Socialtilsynet vurderer, at målsætningsskemaer er relevant i forhold til målgruppen og kan være med til at sætte mål og retning i det daglige arbejde med eleverne. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets arbejde med de unge tager udgangspunkt i de unges forudsætninger og behov, hvilket i høj grad styrker og understøtter de unges sociale kompetencer og selvstændighed.”

Se tilsynsrapporten

Se den fulde tilsynsrapport her.

Download