Hjem Kostskole Sagsbehandler Tilsynsrapport

Tilsynsrapport

Bogø Kostskole er godkendt af Socialtilsyn Øst i Holbæk Kommune. Det er vi stolte af, og du kan læse hele vurderingen her.

Se den fulde rapport fra 2018 her.

Eller læs et uddrag herunder.

Uddrag fra den samlede vurdering

”Tilbuddet arbejder i høj grad med opfyldelse af kvalitetsmodellens 7 temaer. Det er Socialtilsynets vurdering at Bogø kostskoles indsats bidrager til, at sikre en positiv udvikling hos eleverne, ud fra deres behov. Socialtilsynet vurderer, at der er et målrettet fokus på uddannelse og beskæftigelse på Bogø kostskole. Der er oparbejdet en systematik i arbejdet med opstillingen og evalueringen af mål for elevernes skolegang, som vurderes som givtigt for den enkelte elev.

Tilbuddet arbejder bevist med selvstændighed og relationer og et af redskaberne i dette arbejde er gennem udarbejdelse af målsætningsskemaer. Socialtilsynet vurderer, at målsætningsskemaer er relevant i forhold til målgruppen og kan være med til at sætte mål og retning i det daglige arbejde med eleverne. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets arbejde med de unge tager udgangspunkt i de unges forudsætninger og behov, hvilket i høj grad styrker og understøtter de unges sociale kompetencer og selvstændighed.”

Se tilsynsrapporten

Se den fulde tilsynsrapport her.

Download