Hjem Kostskole Sagsbehandler Tilsynsrapport

Tilsynsrapport

Bogø Kostskole er godkendt af Socialtilsyn Øst i Holbæk Kommune. Det er vi stolte af, og du kan læse hele vurderingen her.

Se den fulde rapport fra 2021 her.

Se den fulde rapport fra 2020 her.

Eller læs et uddrag herunder.

 

Uddrag fra den samlede vurdering

“Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn og
dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige
og private tilbud efter lov om social service.
Det vurderes, at tilbuddet i høj grad arbejder målrettet på tværs af de 7 temaer. Det vurderes ligeledes, at tilbuddets nuværende indsats i høj grad
resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos eleverne.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder målrettet med at medinddrage eleverne så de får indflydelse på deres eget liv og hverdagen i tilbuddet.
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter de unges mentale og fysiske sundhed og trivsel. Eleverne giver udtryk for, at de kan lide at
bo på Bogø Kostskole og de oplever en positiv udvikling. Der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse
og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov. Socialtilsynet vurderer, at Bogø Kostskoles medarbejdere i vid
udstrækning har relevante kompetencer, uddannelse, erfaring og viden som er nødvendig i forhold til målgruppen.
Godkendelse
Bogø Kostskole er godkendt til 49 pladser efter servicelovens § 66 stk. 1 nr. 8 i alderen 11-17 år.
Målgruppen:
Angst
Stressbelastning
Tilknytningsforstyrrelse
Anden psykisk vanskelighed
Indadreagerende adfærd
Kriminalitet, ikke-personfarlig
Omsorgssvigt
Overgreb, andet
Selvskadende adfærd
Andet socialt problem
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
Anden udviklingsforstyrrelse
Flygtning”

 

Se tilsynsrapporten

Se den fulde tilsynsrapport her.

 

Download