Hjem Kostskole Sagsbehandler Special-undervisning

Special-undervisning

Bogø Kostskole gør en ekstra indsats for at hjælpe børn og unge med særlige behov, som har svært ved at udvikle sig i den almene undervisning.

Vi er certificeret i specialundervisning af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det betyder, at vi har ressourcerne, målsætningen og kompetencerne til at hjælpe elever med udfordringer af pædagogisk, social og/eller emotionel karakter.

Kosmos er et af de specialpædagogiske tiltag, som Bogø Kostskole tilbyder sine elever.

Certificeret specialundervisning

Hvad betyder det at være certificeret med særlig specialundervisningsprofil?

Det betyder, at Bogø Kostskole har bevist overfor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at vi er særligt gode til at hjælpe børn og unge med udfordringer af pædagogisk, social og/eller emotionel karakter.

Specialundervisning

Som led i specialundervisningen bliver der sat konkrete mål for undervisningen af hver elev. Gennem test og løbende evaluering arbejder skolen hen imod, at eleven udvikler sig fagligt i den ønskede retning.

Specialundervisningen foregår i skoletiden, inden for den almindelige timeplan, og i samarbejde med faglærerne og et særligt hold af special-/ testlærere og læsevejledere.

Kosmos – et tilbud til elever med særlige behov

Kosmos er Bogø Kostskoles specialpædagogiske tiltag, som startede i 2016. I dag er Kosmos en integreret del af skolens vision, hvilket i 2019 resulterede i, at Bogø Kostskole blev certificeret som fri grundskole med særlig specialundervisningsprofil.

Kosmos er for elever, der har store udfordringer i deres læring. Udfordringerne kan være af faglig, social og/ eller af emotionel karakter. Elever der kommer i Kosmos, har alle brug for individuelle specialpædagogiske tiltag – derfor er personalet i Kosmos uddannet til netop denne opgave.

Det overordnede mål med Kosmos er det samme som for resten af skolen; at give alle elever de bedste muligheder for læring og udvikling med henblik på at kunne gennemføre folkeskolens prøver FP9.

Støtten gives primært i Kosmos, hvor elever på skift har timer fordelt i løbet af ugen. Eleverne kan have fra enkelte timer i et fag, til flere timer og flere fag om ugen alt efter behov. De støttes i boglige fag, især grundfagene dansk, matematik og engelsk. Der er mulighed for at støtten til en eller flere elever gives i deres almenklasser. Der arbejdes med elevernes sociale og emotionelle udfordringer og kompetencer.

Kosmos er delvis finansieret af SPS–midler: Specialpædagogisk Støtte, der administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Der søges støtte til hver enkelt elev for et år af gangen. Ud over jævnlige samtaler er tovholderen med til at koble special- og klasseundervisning sammen, skrive handleplaner i tværfagligt samarbejde med kontaktlærere på boafdelinger og skrive ICS-statusskrivelser på kostelever.

Kosmos deltager desuden i møder på både skole- og bo-afdeling, samt varetager skolens akuttelefon, som lærere kan ringe til om fx behov for støtte til nogle af de udfordringer, der kan opstå i løbet af en skoledag. Udfordringer kan f.eks. være: Kostelever der ikke er stået op, og derfor skal vækkes igen, eller elever der udebliver fra en time og skal hentes tilbage til klassen eller et akut behov for snak med en voksen og lignende.