Hjem Kostskole Sagsbehandler Optagelse og visitation

Optagelse og visitation

Vi optager elever efter Servicelovens §52a, stk. 1, nr. 2 og §52, stk. 3, nr. 7.

Og vi optager elever hele året. Herunder kan du læse om proceduren for visitation, og hvem du kan kontakte for at aftale et besøg.

 

Procedure for visitation

  • Relevante papirer om eleven sendes til skolen (skoleudtalelse, psykologiske tests, relevante oplysninger om hjemmesituationen, børnefaglig undersøgelse (§ 50-undersøgelse) og lignende).
  • Skolen vurderer, om eleven befinder sig inden for målgruppen.
  • Besøg aftales med Birgitte Damkjær. Eleven, forældre og evt. sagsbehandler eller familierådgiver deltager i besøget.
  • Vi aftaler evt. opstartsdato

Kontakt Birgitte Damkjær og aftal besøg

Telefon: 55 86 74 00
Direkte: 55 86 74 15
Mobil: 21 40 63 10

Besøget varer ca. 2 timer. Der vil ud over rundvisning være en grundig gennemgang af dagligdagen på kostskolen.

Vi vil i fællesskab komme rundt om de problemstillinger, der måtte være, og afklare, hvilke forventninger vi har til hinanden i forhold til opholdet.

Du finder Birgittes kontor ved den røde pil