Hjem Kostskole Sagsbehandler Elevprofil

Elevprofil

Vi optager elever i 6. – 9. klasse, der har behov for et miljøskift af enten skolemæssige, familiemæssige eller andre sociale årsager.

Vi optager normaltbegavede elever. Undervisningen sigter mod folkeskolens afgangsprøver FP9.

Vi optager elever i forhold til vores godkendelse i Socialtilsynet. Se mere her.

Elever på kostskolen

På 6.- 9. klassetrin bliver kosteleverne inkluderet i klasserne, så kost- og dagelever går sammen. Dette sikrer et miljø, hvor eleverne kan spejle sig i hinanden i et normalt skolemiljø.
Der er på 6.- 9. klassetrin ekstra fokus på kostelevernes behov for faglig støtte. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs behov for særlig støtte, specielt i fagene dansk, engelsk og matematik. Der er sat ressourcer af til ekstra lærerstøtte i klasserne, samt periodevis holdundervisning efter behov uden for klasserne. Det er således muligt at give særlig støtte til de elever, der af forskellige årsager er langt under et alderssvarende niveau og af andre årsager har svært ved at indgå på lige fod i den almindelige undervisning.

Eleverne tilbydes tyskundervisning fra 7. klassetrin.

Der er daglig lektielæsning med lærerstøtte på boafdelingerne for kosteleverne.

Eleverne har gennem hele deres forløb tilknyttet en kontaktlærer, der sørger for elevens trivsel i samarbejde med afdelingspædagogen. Kontaktlæreren varetager desuden kontakten til hjemmet.

Alle elever gennemgår et særligt tilrettelagt indslusningsforløb for at målrette indsatsen fra start.

Vi optager elever hele året.

 

Vi har særligt gode erfaringer med:

 • elever, der er præget af usikkerhed på det faglige og personlige plan
 • elever, der mangler omsorg og struktur i hverdagen
 • elever af psykisk syge forældre
 • elever af misbrugsforældre
 • elever, der har mistet forældre
 • elever, der er kommet bagud i skolen
 • elever, der har fravær fra skolen
 • elever, der mistrives i skolen
 • elever, der mangler gode kammeratskabsrelationer
 • elever, der har tilsidesat egne behov for at drage omsorg for forældrene.

 

Vi optager ikke elever:

 • der er udadreagerende
 • med kriminalitets- eller misbrugsproblemer
 • med karakterafvigende eller personlighedsforstyrrende træk.
Spisetid i husene
Undervisning på Bogø Kostskole
Undervisning på Bogø Kostskole