Hjem Kostskole Husene Væksthusene

Væksthusene

Væksthusene er et bofællesskab til vores elever i 10. klasse. Det består af to huse, som ligger i tilknytning til husene Astra og Quartus.

I hvert Væksthus bor 4 elever. Eleverne er stadig en del af fællesskabet inde i husene, men de har et større ansvar for hverdagen, og Væksthuset er et skridt mod mere selvstændighed. Læs mere om Væksthusene herunder.

Et skridt mod selvstændighed

Vi har på Bogø Kostskole et nyt tilbud til vores 10. kl. elever. Tilbuddet hedder Væksthuset, og består af to huse, som ligger i tilknytning til husene Astra og Quartus. I hvert Væksthus bor 4 elever i et bofællesskab, hvor de stadig er en del af fællesskabet inde i husene.

Formålet med Væksthusene er at hjælpe eleverne til at blive mere parate til at kunne bo med mindre støtte i BK-huset Dana, og derfra videre til egen bolig. Eleverne har hvert deres værelse og deles om stue, køkken, toilet og badefaciliteter.

På samme måde som i husene, har eleverne praktiske opgaver, så som oprydning på egne værelser og fællesarealer, rengøring samt holde køkken.

De skal to dage om ugen selv sørge for at tilberede frokost og aftensmad. Forud for dette har de med støtte fra koordinator, været ude og handle. På den måde lærer de at se på priserne og på hvilken måde de får mest ud af det budget de har til at handle for.

Der afholdes ugentlige husmøder hvor eleverne med koordinator taler om hvordan det går med at samarbejde om de praktiske opgaver i Væksthuset. Der laves madplan og aftales hvis der er behov for at bytte i forhold de opgaver man har eller lave aktiviteter sammen. Endvidere tales om den kultur der er i væksthuset huset, herunder hvordan man er sammen, tager hensyn til hinanden og har gæster.

Når de primære personer til eleven, og eleven skønner sig parat, vil eleven flytte til BK-huset Dana, hvor de i højere grad skal være selvforvaltende i forhold til at få en hverdag til at fungere. De skal, ud fra det budget de får, sørge for at handle og lave mad alle ugens dage.
Der vil også på Dana være støtte fra personale og afholdes husmøder, således eleverne guides til at finde de rette løsninger, både på egne udfordringer ved at ”flytte hjemmefra” og dem der kan komme ved at bo i et fællesskab uden en voksen som sætter alle rammer.

Når skoleåret er omme, vil eleverne være bedre klædt på til voksenlivet. De har fået kendskab til NEMID, borger.dk og er blevet introduceret til diverse uddannelser således de har kunnet træffe de rette valg i forhold til deres fremtid.

 

Eksempel på en hverdag i væksthuset:

07:00-07:45 Morgensoignering og morgenmad.
08:00-13:30 Undervisning i 10. kl. huset
13:40 Frokost
14:15-15:15 Lektiehjælp
15:15-16:00 Rengøring af væksthuset på udvalgte dage
16:00-17:30 Madlavning på udvalgte dage
17:30-18:30 Aftensmad og oprydning efter maden.

Eleverne i væksthuset deltager i fritidsaktiviteter, arrangementer og tager på ture sammen med de øvrige elever i husene.

 

Færdigheder der trænes i forløbet:

  • Mødestabilitet
  • Ansvarlighed – bl.a. I forhold til at være forberedt til timerne i skolen og at afleveringer sendes til tiden.
  • Selvstændighed
  • Faste rutiner i forhold til at holde egen bolig.
Fritid Kostskole

Livet på kostskolen

Vi har lavet en video, hvor kosteleverne fortæller om livet på kostskolen.

Se videoen

Vi udfolder potentialer gennem tradition og fornyelse