Hjem Kostskole Husene Væksthuset

Væksthuset

Væksthuset er et bofællesskab til vores ældste elever. Det består af et hus, som ligger i tilknytning til Quartus.

I Væksthuset bor fire elever. Eleverne er stadig en del af fællesskabet i Quartus, men de har et større ansvar for hverdagen. Væksthuset er et skridt mod mere selvstændighed. Læs mere om Væksthusene herunder.

Et skridt mod selvstændighed

Formålet med Væksthuset er at hjælpe eleverne til at blive mere parate til at kunne bo med mindre støtte i BK-huset Dana, og derfra videre til egen bolig. Eleverne har hvert deres værelse og deles om stue, køkken, toilet og badefaciliteter.

På samme måde som i Quartus, har eleverne praktiske opgaver, så som oprydning på egne værelser og fællesarealer, rengøring samt holde køkken.

Der afholdes ugentlige husmøder hvor eleverne med koordinator taler om hvordan det går med at samarbejde om de praktiske opgaver i Væksthuset. Der aftales hvis der er behov for at bytte i forhold de opgaver man har eller lave aktiviteter sammen. Endvidere tales om den kultur der er i væksthuset huset, herunder hvordan man er sammen, tager hensyn til hinanden og har gæster.

Når de primære personer omkring eleven vurderer eleven parat, kan eleven flytte til botræningshuset Dana, hvor de i højere grad skal være selvforvaltende i forhold til at få en hverdag til at fungere. De skal, ud fra det budget de får, sørge for at handle og lave mad fire dage om ugen.
Der vil også på Dana være støtte fra personale og afholdes husmøder, således eleverne guides til at finde de rette løsninger, både på egne udfordringer ved at ”flytte hjemmefra” og dem der kan komme ved at bo i et fællesskab uden en voksen som sætter alle rammer.

Når skoleåret er omme, vil eleverne være bedre klædt på til voksenlivet. De har fået kendskab til NEMID, borger.dk og er blevet introduceret til diverse uddannelser således de har kunnet træffe de rette valg i forhold til deres fremtid.

Færdigheder der trænes i forløbet:

  • Mødestabilitet
  • Ansvarlighed – bl.a. I forhold til at være forberedt til timerne i skolen og at afleveringer sendes til tiden.
  • Selvstændighed
  • Faste rutiner i forhold til at holde egen bolig.
Fritid Kostskole

Livet på kostskolen

Vi har lavet en video, hvor kosteleverne fortæller om livet på kostskolen.

Se videoen

Vi udfolder potentialer gennem tradition og fornyelse