Hjem Kostskole Husene De to huse: Astra & Quartus

De to huse: Astra & Quartus

Som kostelev på Bogø Kostskole bor du sammen med op til 40 andre kostelever, som bor fordelt på 2 huse.

Du får dit eget værelse, sammen deler I et stort hygge- og fællesrum, og der er altid en voksen i nærheden.

Astra og Quartus

I de to huse, Astra og Quartus, som er kostelevernes hjem, giver vi eleverne en tryg og struktureret hverdag med mulighed for tæt voksenkontakt. Hvert hus ledes af et fast team, som består af kontaktlærere og en pædagog. Alle kostelever har deres egen kontaktlærer.

Teamet af stabile voksne sørger for kostelevernes sociale trivsel. Den faste pædagog er til stede alle ugens dage, både eftermiddag og aften, for at sikre kontinuitet og forudsigelighed. En af kontaktlærerne tilbyder sammen med den faste pædagog daglig lektiehjælp og tager ansvaret for, at hverdagen fungerer med hygge, måltider, aktiviteter, samtaler og praktiske opgaver.

Også i weekenderne er kontaktlærerne fra teamet til rådighed på boafdelingerne. Det er kontaktlærerne, som er tættest på kosteleverne gennem hele skoleåret, og som drager omsorg for dem i et miljø, som er præget af tryghed og ro. Det er derfor også kontaktlærerne, som løbende orienterer forældrene om elevens trivsel.

Bogø Kostskole
Fritid på Bogø Kostskole
Fællesskab på Bogø Kostskole
Spisesal kostskolen
Husene på Bogø Kostskole

En levende og indholdsrig hverdag med 250 andre unge elever

Husene på Bogø Kostskole