Dana

Botræningshuset Dana er et tilbud til unge på Bogø Kostskole, som har brug for hjælp til at tilegne sig viden og færdigheder, så de får bedre forudsætninger for at blive selvstændige unge i egen bolig. Herunder træning i at tage ansvar for egen skolegang, hverdagshusholdning, økonomi, fritid, fremtidig skolegang og/eller beskæftigelse.

Målgruppe:

  • Elever som vurderes velfungerende i væksthuset eller på Quartus og som vurderes at kunne udvikle sig positivet på Dana.
  • Elever der i nærmeste fremtid skal bo alene, og har brug for botræning.