Hjem Dagskole Undervisning Studievejledning

Studievejledning

Vi hjælper dit barn med overgangen fra skole til uddannelse. Barnet får vejledning omkring muligheder indenfor ungdomsuddannelser, praktik og virksomhedsbesøg, så de kan træffe gode valg for fremtiden.

Det hele sker i et tæt samarbejde med UU Sjælland Syd.

Studievejledning

For at sikre afgangseleverne en optimal overgang fra skole til uddannelse har Bogø Kostskole et tæt samarbejde med UU Sjælland Syd i hele vejlednings-processen. Dette indebærer generel orientering om ungdomsuddannelser og uddannelsessystemet, obligatoriske og frivillige brobygningsforløb på ungdomsuddannelser, praktik, virksomhedsbesøg og ikke mindst individuelle samtaler. Skolen har en uddannelseskoordinator, som arbejder tæt sammen med UU-vejlederen.

Bogø Dagskole har det mål, at vores elever skal stå fagligt og menneskelig så stærkt, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Erhvervs- og uddannelsesvejledningen af skolens elever varetages af uddannelsesvejleder Flemming Mortensen fra UU Sjælland Syd.

Vejledningen foregår i samarbejde med skolens vejledningskoordinator Mette Jacobsen.

Skolen holder kontakt med eleverne, et år efter de har afsluttet opholdet med afgangsprøver, for at sikre at de er kommet godt i gang med deres ungdomsuddannelse, og at de aftaler, der er indgået, efterleves.