Hjem Dagskole Undervisning Special-undervisning

Special-undervisning

På Bogø Kostskole gør vi en ekstra indsats, hvis dit barn har behov for andre læringstilgang.

Vi har flere muligheder for at hjælpe:

  • Fag-faglig specialundervisning – herunder ord/talblindhed
  • Kosmos – et ekstra tilbud til elever med særlige behov, hvortil man skal visiteres

Derudover blev Bogø Kostskole i 2019 certificeret som en fri grundskole med særlig specialundervisningsprofil.

Almen specialundervisning

Specialundervisning dækker over individuel undervisning og undervisning på små hold, som er særligt tilrettelagt i forhold til de specifikke problemer, eleven har. Som led i specialundervisningen bliver der sat konkrete mål for undervisningen af hver elev. Gennem test og løbende evaluering arbejder skolen hen imod, at eleven udvikler sig fagligt i den ønskede retning.

Specialundervisningen foregår i skoletiden, inden for den almindelige timeplan, og i samarbejde med faglærerne og et særligt hold af special-/ testlærere og læsevejledere.

Certificeret specialundervisning

Hvad betyder det, at Bogø Kostskole er certificeret i specialundervisning?

Det betyder, at Bogø Kostskole har bevist overfor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at vi er særligt gode til hjælpe børn og unge, som har svært ved at lære i det traditionelle klasseværelse.

Kosmos – et tilbud til elever med særlige behov

Kosmos er Bogø Kostskoles nyeste specialpædagogiske tiltag, som startede i august 2016.

Kosmos er for elever, der har store udfordringer i deres læring og som via PPR er visiteret til at modtage ekstra hjælp. Udfordringerne kan være af faglig, social og/ eller af emotionel karakter. Elever der kommer i Kosmos, har alle brug for individuelle specialpædagogiske tiltag – derfor er personalet i Kosmos uddannet til netop denne opgave.

Læs mere om Kosmos her.