Hjem Dagskole Undervisning Specialundervisning

Specialundervisning

På Bogø Kostskole gør vi en ekstra indsats, hvis dit barn har svært ved at følge med.

Vi har både almindelig specialundervisning, og så har vi kosmos, som er et ekstra tilbud til elever med særlige behov, som for eksempel ordblindhed.

Derudover blev Bogø Kostskole i 2019 certificeret som en fri grundskole med særlig specialundervisningsprofil.

Almen specialundervisning

Specialundervisning dækker over individuel undervisning og undervisning på små hold, som er særligt tilrettelagt i forhold til de specifikke problemer, eleven har. Som led i specialundervisningen bliver der sat konkrete mål for undervisningen af hver elev. Gennem test og løbende evaluering arbejder skolen hen imod, at eleven udvikler sig fagligt i den ønskede retning.

Specialundervisningen foregår i skoletiden, inden for den almindelige timeplan, og i samarbejde med faglærerne og et særligt hold af special-/ testlærere og læsevejledere.

Certificeret specialundervisning

Hvad betyder det, at Bogø Kostskole er certificeret i specialundervisning?

Det betyder, at Bogø Kostskole har bevist overfor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at vi er særligt gode til hjælpe børn og unge, som har svært ved at lære i det traditionelle klasseværelse.

Kosmos – et tilbud til elever med særlige behov

Kosmos er Bogø Kostskoles nyeste specialpædagogiske tiltag, som startede i august 2016.

Kosmos er for elever, der har store udfordringer i deres læring. Udfordringerne kan være af faglig, social og/ eller af emotionel karakter. Elever der kommer i Kosmos, har alle brug for individuelle specialpædagogiske tiltag – derfor er personalet i Kosmos uddannet til netop denne opgave.

Læs mere om Kosmos her.