Hjem Dagskole Undervisning Skole-hjem

Skole-hjem

Bogø Kostskole lægger stor vægt på et tæt samarbejde mellem forældre og skole som grundlag for et godt forløb for dageleverne på skolen.

I forbindelse med indskrivningen er eleven og familien på besøg på skolen.

 

Samarbejde med forældre

Det daglige samarbejde mellem skolen og hjemmet varetages primært af klasselæreren, og vi vægter, at forældre og klasselærere taler sammen. Informationer om hverdagen gives skriftligt via forældreintra og skoleportalen.

Der afholdes klasseforældremøder i løbet af skoleåret.

Skole-hjem-samtaler afholdes i 0.-6.klasse to gange om året og i 7.-10. klasse 1 gang om året. Her har forældrene har mulighed for at tale med elevens lærere.