Hjem Dagskole Undervisning

Undervisning

Bogø Kostskole er en privat grundskole med undervisning fra 0. til og med 9. årgang. Hovedparten af eleverne er øens børn, og mange på Sydsjælland og øerne har tilvalgt skolen som alternativ til folkeskolen.

Kosteleverne på skolen kan starte fra 6. årgang og bliver integreret i klasserne eller i vores særlige skoleenhed Kosmos.

Undervisning på dagskolen

Bogø Kostskole følger Undervisningsministeriets læseplaner. Undervisningen tager således udgangspunkt i de krav, der stilles til børn på samme klassetrin i folkeskolen. Eleverne afslutter med folkeskolens afgangsprøver, så de efter endt prøve kan gå videre på en ungdomsuddannelse.

Bogø Kostskole lægger stor vægt på at eleverne tilegner sig grundlæggende færdigheder, som de kan bruge i større sammenhænge. Gennem undervisning i boglige færdigheder lærer eleverne at arbejde tværfagligt og kreativt, f.eks. i forbindelse med løsning af projektopgaver. Skolen anvender løbende test af eleverne for at se, om de er på niveau med undervisningen, og for at lærerne kan tilrettelægge undervisningen under hensyntagen til den enkelte elevs behov. Testene anvendes desuden til lærernes egen evaluering af undervisningen og justering af undervisningsmaterialet, så eleverne sikres den boglige uddannelse, de har krav på.

Et fagligt udviklende undervisningsmiljø prioriteres højt på skolen. I et opdateret og kreativt læringsmiljø tager vi højde for den enkelte elevs forudsætninger og stiler efter faglige og personlige mål, som giver eleven de bedste muligheder i deres voksenliv.

I 8. klasse kommer eleverne på en studierejse til en europæisk destination. Rejsemålet vælges af lærerne i forbindelse med tilrettelagte læringsforløb.

Samspil med kostskolen

På Bogø Kostskole går dagelever fra nærområdet og kostelever sammen i et normalskolemiljø. Undervisningen følger Undervisningsministeriets læseplaner, og eleverne går op til folkeskolens afgangsprøver.

Vi giver øget støtte efter behov. Kosteleverne er for det meste inkluderet i den almindelige undervisning, så de kan spejle sig i andre unge i et almenskolemiljø. Der er tæt samarbejde mellem klasselærer og kostelevens kontaktlærer for at sikre elevens faglige udvikling.

Ekskursioner

I undervisningen lægges der vægt på ture ud af huset i form af fagrelevante ekskursioner og virksomhedsrettede besøg. Ud over det faglige udbytte giver ekskursionerne eleverne positive oplevelser og styrker det sociale samvær.

Eksempler herpå kan være:

  • I natur-teknik kan der være et besøg hos en landmand.
  • I historie studieture til København.
  • I samfundsfag besøg på lokale virksomheder og uddannelsessteder.
  • I idræt deltager Bogø Kostskole i forskellige sportsarrangementer, fx fodbold- og volleyballstævner på landsplan.
Skolegang på Bogø Kostskole
Undervisning på Bogø Kostskole
Undervisning på Dagskolen
Musikundervisning på Bogø Kostskole
Undervisning på Dagskolen
Undervisning på Dagskolen