Hjem Dagskole SFO Værdier

Værdier

SFO’en arbejder ud fra samme værdisæt som skolen, som er: Ordentlighed, Nysgerrighed, Engagement – ONE.

Det sikrer, at børnene får kreative legemuligheder og aktiviteter, som giver gode oplevelser i løbet af dagen. Vi har fokus på bevægelse, kreativitet og at børnene bliver så selvhjulpne som muligt.

Gensidig respekt

Vi arbejder med gensidig respekt i vores omgangsmåde, talemåde og kultur i SFO`en. Således at både børn og voksnes tale og samspil foregår med gensidig respekt. Vi skal respektere hinanden og tale pænt til og om hinanden. Vi siger altid pænt goddag og farvel til hinanden: ” tak for i dag og vi ses i morgen”.

Tillid

Tillid i barn-voksenrelationen, barn-barn relationen og voksen-voksenrelationen. At børnene har tillid til, at de voksne er der for dem, at de ved, at de kan komme til os. Vi arbejder med at være åbne og at give børnene en oplevelse af, at de kan komme til os i alle situationer.

Kreativitet

At børnene har mulighed for at udfolde sig kreativt gennem gode legemuligheder og aktiviteter. Vi går meget op i at give børnene nogle gode aktiviteter som tilgodeser alle børnenes udviklingsbehov.

Oplevelser

Vi vil bestræbe os på at give børnene gode oplevelser i løbet af dagen igennem forskellige aktiviteter.

Medansvar og engagement

Vi vil i det daglige arbejde med værdier gennem møder med børnene, som kan appellere til at give børnene medansvar, medbestemmelse og dermed engagement i hverdagen.