Hjem Dagskole SFO Værdier

Værdier

I SFO’en arbejder vi med en kultur omkring gensidig respekt, og vi dyrker tillid mellem børn og voksne. Via ”børnemøder” appellerer vi til børnenes medansvarsfølelse og giver dem medbestemmelse for at skabe engagement.

Det sikrer, at børnene får kreative legemuligheder og aktiviteter, som giver gode oplevelser i løbet af dagen.

Gensidig respekt

Vi arbejder med gensidig respekt i vores omgangsmåde, talemåde og kultur i SFO`en. Således at både børn og voksnes tale og samspil foregår med gensidig respekt. Vi skal respektere hinanden og tale pænt til og om hinanden. Vi siger altid pænt goddag og farvel til hinanden: ” tak for i dag og vi ses i morgen”. Er der problemer i børnegruppen tager vi det op på børnemøder eller udreder situationen i øjeblikket.

Tillid

Tillid i barn-voksenrelationen, barn-barn relationen og voksen-voksenrelationen. At børnene har tillid til, at de voksne er der for dem, at de ved, at de kan komme til os. Vi arbejder med at være åbne og at give børnene en oplevelse af, at de kan komme til os i alle situationer. Derigennem vække deres tillid: ”At vi er der for dem”.

Kreativitet

At børnene har mulighed for at udfolde sig kreativt gennem gode legemuligheder og aktiviteter. Vi går meget op i at give børnene nogle gode aktiviteter som både tilgodeser drenge, piger, ”stille børn” og ”aktive børn”.

Oplevelser

Vi vil bestræbe os på at give børnene nogle gode oplevelser i løbet af dagen, igennem forskellige aktiviteter og vores ugentlige tur dag.

Medansvar og engagement

Vi vil i det daglige arbejde med disse værdier gennem ”børnemøder”, som kan appellere til, at give børnene medansvarsfølelse, medbestemmelse og dermed engagement i hverdagen. Vi har fælles stunder i løbet af hverdagen i SFO’en, som også appellerer til medansvar og engagement.

Vi arbejder med et fælles fokusområde en måned eller to ad gangen. Hvis personalet fornemmer en problemstilling i børnegruppen, kan denne blive fokusområdet for den næste måned. Fokusområdet indarbejdes i aktivitetsplanerne, således bliver fokusområdet ikke en løftet pegefinger, men leget til forståelse hos børnene.