Hjem Dagskole Indmeldelse

Indmeldelse

Dagskolen er en privat grundskole – et alternativ til folkeskolen og andre frie grundskoler. En skole, som gerne vil gøre en forskel.

Læs herunder, hvordan du søger optagelse til dit barn som dagelev på Dagskolen.

Optagelse på Bogø Dagskole

Dagskolen har gennem mange år fungeret som et privat lokalskoletilbud for børn, som bor på Bogø. Skolen optager herudover elever fra Sydsjælland og øerne. Skolen forventer at forældre og elever accepterer og lever op til skolens værdigrundlag og overordnede rammer.

Elever optages efter en optagelsessamtale, hvor forældre, elev og skolens leder åbent drøfter elevens situation og den kommende skolegang. Forældre og elev orienteres om skolens tilbud og skolens forventninger til samarbejdet.

Det er vigtigt, at både forældre og elev søger skolen ud fra dens egenart og med åbne og positive forventninger og et ønske om samarbejde. Ved indmeldelse til 0. årgang optages børnene i den rækkefølge, de er indskrevet, så længe der er plads. Resten optages på venteliste i overensstemmelse med skolens regler om optagelse. Ved indskrivning til senere klassetrin skrives børnene på venteliste, da skolen ikke kan garantere plads i klassen flere år frem i tiden.

Dagskolen har tradition for, at nye elever modtages venligt og positivt i klassen og på skolen.

Ansøgningsskema kan downloades nederst på denne side eller fås ved henvendelse til skolens kontor.

Hvordan bliver man optaget?

Optagelse sker ud fra en vurdering af:

  • personlighed og faglighed.
  • skoleparathed og modenhed
  • klassens faglige niveau
  • klassens sammensætning og sociale niveau
  • fysiske og praktiske forhold
  • årsager til, at skolen ansøges

Ud fra en samlet vurdering drøfter skolens ledelse og relevante lærere i fællesskab optagelsen, hvorefter der træffes endelig beslutning om optagelse.

Ved tvivlstilfælde kan forældre og barn indkaldes til en anden samtale.

Hvem kan optages?

Alle børn i grundskolealderen kan søge optagelse.

Skolen giver i tilfælde ventelist fortrinsstilling til elever:

  • Der bor på øen
  • Der har søskende (også sammenbragte) på skolen

Er der flere elevansøgere, end der ved denne politik er plads til, etableres ventelister med prioritering efter indmeldelsestidspunkt samt ovenstående kriterier, indtil der er plads i klassen.

Skolen kan afvise at optage en elev, hvis der er faglige eller fysiske/psykiske problemer, som skolen ikke har ressourcer til at klare eleven ikke matcher klassens faglige og sociale miljø.

Blanket til

Indmeldelse i skole

Indmeldelse i SFO

Samtykkeerklæring – flytning fra anden skole

Samtykkeerklæring – optagelse i 0. klasse

Persondatapolitik

Indmeldelsesblanket

Download din indmeldelsesblanket lige her.

Download blanket