Vælg skole

Bogø Kostskole – nu certificeret med special-undervisningsprofil

Afgørelsen faldt den 20. december fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Bogø Kostskole er nu certificeret som en fri grundskole med en særlig specialundervisningsprofil.

Bogø Kostskole har længe arbejdet mod at opnå certificering som fri grundskole med en særlig specialundervisningsprofil.

Allerede tilbage i 2016 startede Bogø Kostskole det specialpædagogiske tiltag, Kosmos, som er et tilbud til elever med særlige behov. I dag er initiativet blevet en integreret del af skolens vision.

Derfor sendte Bogø Kostskole den 16. september en ansøgning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

I dag kan vi glædeligt meddele, at Styrelsen har truffet sin afgørelse. Pr. den 20. december 2019 er Bogø Kostskole certificeret med en særlig specialundervisningsprofil.

 

Hvad betyder det at være certificeret med særlig specialundervisningsprofil?

Det betyder, at Bogø Kostskole har bevist overfor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at skolen er særligt god til hjælpe børn og unge med udfordringer af pædagogisk, social og/eller emotionel karakter.

Samtidig betyder det, at Bogø Kostskole har ressourcerne, målsætningerne og kompetencerne til at hjælper elever med særlige behov.

Styrelsens afgørelse blev truffet på en vurdering af en række kvaliteter, som Bogø Kostskole har dokumenteret. Her blev der bl.a. kigget på:

  • Skolens projektbeskrivelse, hvor skolen beskrev, hvordan de pædagogiske overvejelser tager udgangspunkt i elevens personlighed og modenhed. Samt at den specialpædagogiske støtte gives i elevens almindelige klasse, i Kosmos (vores specialtiltag) og på små specifikke faghold efter individuel vurdering.
  • Skolens forventede målgruppe som værende elever fra 0.-10. klassetrin med store udfordringer af pædagogisk, social og/eller emotionel karakter, hvor de fleste har kognitive vanskeligheder og nogle har en eller flere diagnoser, fx ADHD, OCD, accenterede personlighedstræk, autismespektrumsforstyrrelser samt angst problematikker.
  • Skolens undervisningsplan med fastsatte mål i form af skolens handle- og udviklingsplaner til elever ved skoleårets start, samt planer for et helt skoleår, hvor planlagte evalueringer af specialundervisningen er inkluderet.
  • Skolens evaluering af specialundervisning, hvor det fremgår, at Bogø Kostskole tester elevers faglige udbytte, at der anvendes kognitive test (CHIPS-test og MOCA), og at der foretages mundtlige evalueringer i forskellige relevante fora.
  • Skolens fysiske indretningen, hvor vi beskrev de forskellige værktøjer, såsom vippestole, stressbolde og høretelefoner, som er til rådighed. Samt at vi råder over to lokaler, hvori der er individuelle arbejdspladser til eleverne.
  • Personalets kvalifikationer, hvor det blev fremlagt, at personalet på Bogø Kostskole, foruden grunduddannelser som lærer eller pædagog, har de nødvendige efteruddannelser og kurser, som det kræver i undervisning af børn med særlige behov.

 

Uddrag fra Styrelsens afgørelse

Styrelsen har vurderet skolens ansøgning ud fra gældende regler i friskoleloven og bekendtgørelsen nr. 1094 af 8. august 2016 om certificering af frie grundskoler, der har en særlig undervisningsprofil (bekendtgørelse om certificering).

Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at Bogø Kostskole opfylder de indholdsmæssige betingelser for certificering i § 2 i bekendtgørelsen som certificering. Styrelsen finder endvidere, at den formelle betingelse om procedure i friskolelovens § 11 b, stk. 7, er opfyldt.”

23-06-2020 07:15:59

1. klasse synger ved Brugsen

19-06-2020 18:55:19

Portugal er blevet til Costa del Marielyst, men humøret er højt og standarden forrygende.

18-06-2020 20:33:48

🇩🇰🌟 Her til aften dimitterede vi 9.X, 9.Z og 10. Kl. ved 3 seancer - med stor glæde over at skolen måtte markere begivenheden ved at fejre eleverne 🍀 Marie har helt sikkert taget bedre billeder, så her er blot en lille forsmag. Tillykke med afgangsbeviserne 🤗